Nagrody
Kontakt
organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Grzegorz Kańduła, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Amooco Grzegorz Kańduła z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław.